Zoroaster

Zoroastrism

Zarathustra grundade zoroastrismen, "den goda religionen", när han levde någonstans i nordöstra Persien men lämnade landet då han hindrades av härskare och präster, förmodligen till Baktrien i nuvarande Afghanistan där han till slut lär ha blivit mördad när han mediterade i ett tempel, i så fall möjligen i Balkh.


Att Zarathustra verkligen är grundaren bakom den stora världsreligionen är utom alla tvivel men det mesta runt hans liv är en smula oklart och massor av legender och historier kring honom försvårar jobbet med att reda ut vad som egentligen har hänt, och när. Det går inte ens att klarlägga exakt när han levde men det bör ha varit någon gång mellan 1400 f.Kr. och 1000 f.Kr.

Ganska snart blev zoroastrismen statsreligion i det persiska riket och var den dominerande religionen i över 1500 år och har haft ett djupgående inflytande bland annat på såväl judendom, kristendom som islam. Det är nog ingen överdrift att se zoroastrismen som en urreligion från vilken dagens världsreligioner har hämtat sina grundläggande idéer ifrån.


Zoroasterna var bland annat först med en monoteistisk religion (du ska inga andra gudar hava) och självaste paradiset kommer härifrån men zoroasternas krav på att religionen bara fick spridas med fredliga medel har uppenbarligen inte fångats upp av efterträdarna.

Yazd har länge varit zoroastrismens centrum och mitt i staden ligger the Fire Temple, Atash Behram.

Elden är centralt för zoroasterna och här finns en eld som oavbrutet har brunnit sedan år 470(!).

Eldtemplet är byggt på trettiotalet men elden har flyttats och hållits vid liv under alla århundranden.

Sedan 1400-talet har elden funnits i Yazd men då i en annan byggnad och innan dess kom elden från

Ardakan, en närbelägen stad, där det fick brinna i 300 år efter att ha flyttats från Aqda

och dessförinnan från Pars Karyan fire temple i Larestan där elden en gång tändes.


Allt väl dokumenterat -  Imponerande uthållighet.


Tower of Silence, Dakhma, Tystnadens Torn

TowSilence03
TowSilence99
TowSilence04
TowSilence05
TowSilence06
TowSilence08
TowSilence02
TowSilence01

Eftersom eld, jord och vatten tillhör det goda och heliga, begravdes eller brändes inte människornaa kvarlevor.

Liken sågs som orena och sattes i stället ut till fåglarna i torn på höjder eller bergstoppar.

Tornen finns fortfarande kvar lite varstans i Iran, flera stycken bara i Yazd, men själva bruket av ”Tystnadens Torn” förbjöds 1970.


Farvahar

zoro11
Parsa080d

Den zoroastriska symbolen Farvahar anses beteckna den allomfattande guden Ahura Mazda.

Symbolen Farvahar innefattar en mängd av symboler i sig själv.

Bland annat kan man i den ring som Ahura Mazda håller i vänsterhanden hitta ursprunget till användningen av våra vigselringar.

 

Redan de tidiga akemenidiska kungarna som Kyros den store och Darius på 500-talet f.Kr. bejakade zoroastrismen

och än idag finns det tydliga spår av religionen i Persepolis ruiner.

Den uppmärksamme kan hitta en Farvahar på Artaxerxes den tredjes grav.